God och näringsrik mat för äldre

Jag har riktat en fråga till regeringen gällande laglig rätt till god mat för landets äldre. Efter besök på äldreboenden kan jag konstatera att god och näringsriktig mat för våra äldre tyvärr inte är någon självklarhet i landets kommuner.

Äldre hänvisas ofta till oaptitliga matlådor vars innehåll snarare syftar till att hålla kostnaderna nere än att ge en god måltid.

I höstas slog Livsmedelsverket fast i en rapport att äldre bör ha laglig rätt till bra mat. Myndigheten efterfrågade nytänkande och särskilda satsningar på de äldres mat, inte minst inom hemtjänsten. Ett förslag i rätt riktning.

Regeringen har i sin budget inte några satsningar på att varken förbättra kvaliteten på maten inom äldreomsorgen eller på att öka äldres valmöjligheter av mat inom t ex hemtjänsten.

I Alliansens budget finns en satsning på ett måltidslyft för äldre och förskolor på 100 miljoner kronor om året.

Därför ställer jag följande fråga till regeringen: Avser statsrådet att genomföra Alliansens måltidslyft och att för äldre införa en laglig rätt till god mat enligt Livsmedelsverkets förslag?

Läs hela interpellationen här.

Lämna ett svar