Interpellation om gårdsförsäljning

I början av året lämnade jag in en interpellation om gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol riktad till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Bakgrunden till interpellationen är att Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol. Det finns andra länder som klarar av att kombinera gårdsförsäljning med ett alkoholmonopol. Jag vill att det införs ett testområde för gårdsförsäljning av öl och vin. Dessa områden skulle kunna vara Skaraborg, Öland och Skåne.

Frågorna som tas upp i interpellationen är följande:

  • Vad är landsbygdsministerns besked till alla de vingårdar och ölproducenter som finns i landet?
  • Vad är landsbygdsministerns råd till t.ex. Qvänum Mat och Malt i Skaraborg som vill kunna börja sälja sina produkter till sina besökare, och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt på landsbygden och utveckling av sina verksamheter?
  • Som ytterst ansvarig för landsbygdens utveckling avser statsrådet överhuvudtaget göra någonting för att underlätta för landsbygdsföretag som vill bedriva gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol i Sverige?
  • Kommer gårdsförsäljning av öl och vin finnas med i den livsmedelsstrategi som statsrådet tänker genomföra?

Läs hela interpellationen här.

Lämna ett svar