SKARABORGS ALLEHANDA; Stärk den svenska åkerinäringen

Sverige är ett stort och glesbefolkat land där bra vägar och lagliga lastbilstransporter krävs för att våra företag ska kunna växa och skapa jobb.
Konkurrensen på vägarna har blivit tuffare och allt fler försöker fuska till sig konkurrensfördelar.

 
Farhågan är att olaglig trafik slår ut laglig trafik. Alliansen har sedan 2012 arbetat med att bekämpa den olagliga lastbilstrafiken från våra vägar. Satsningarna är många – vi har infört ett beställaransvar, samordnat trafikåklagare, slagit ihop polismyndigheterna samt ökat polisens resurser och möjlighet att anställa extern kompetens, jagat falska körkort, infört vinterdäckskrav, infört alkobommar i hamnar på prov, infört register över seriösa åkeriföretag samt tagit fram fler säkra uppställningsplatser.

 
Nu senast har vi beslutat om att införa klampning av fordon, krav på att kunna visa upp frakthandlingar i bilen och infört en sanktionsavgift på 40000 kronor om man bryter mot cabotagereglerna. Genom dessa olika insatser har vi nu gett Polisen rätt verktyg samt samordnat och effektiviserat deras sätt att arbeta. När nu allt fallit på plats är det dags att det också blir verkstad av förslagen ute på våra vägar.

 
Polisen måste i sin nya organisation prioritera upp bekämpandet av de olagliga vägtransporterna och se till att utbilda samt anställa fler trafikpoliser som måste få tid att jobba på vägen och inte användas till att exempelvis vakta fotbollsmatcher. Ett tydligare uppdrag och en högre prioritering av trafikpoliserna i den nya polisorganisationen behövs, men detta verkar den nya rödgröna regeringen inte prioritera.

 
En annan viktig fråga är hur vi ökar konkurrenskraften för våra svenska företag då utländska åkerier kör med lägre löner och dessutom bryter mot lagen för att sänka sina kostnader.
Vi moderater menar att den olagliga trafiken måste bort. Polisen har som ovan nämnt fått en bred verktygslåda för detta. Samtidigt är det viktigt att Skatteverket också förses med rätt verktyg i arbetet med att se till så att åkerier, chaufförer och bemanningsföretag följer regelverket. Men även i denna angelägna fråga har den nya rödgröna regeringen valt att inta en passiv roll, vilket gör att många svenska åkerier idag slåss mot olagliga åkerier medan Skatteverket inte har möjligheten att bekämpa detta.

 
Den nya rödgröna regeringen måste börja arbeta för att svensk åkerinäring ska överleva. Polisen måste få ett tydligare uppdrag när det gäller Trafikpolisens arbete. Transportstyrelsens arbete måste ses över.
Skatteverket måste få fler verktyg i kampen mot olagliga transporter. Vi måste få upp alkobommar vid våra gränser för att kolla nykterhet och körkort. Skatter och regler måste ses över för att stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft.

Svensk åkerinäring behöver inga nya lastbilsskatter. Den behöver däremot få bort olaglig konkurrens och istället sänkta skatter.

 

Sten Bergheden ( M) trafikutskottet Moderaternas talesperson för yrkestrafiken

© Skaraborgs Allehanda

Lämna ett svar