Skövde nyheter Debatt. (S)-regeringen nedrustar fungerande infrastruktur

(S)-regeringen nedrustar fungerande infrastruktur

1 dec 2014 11:54

Debatt. Skövde nyheter

Efter bara två månader vid makten har Socialdemokraterna och deras stödtrupper i miljövänstern lyckats skapa oro i både stad och land. Deras korta regeringsperiod kännetecknas redan av en rad löftessvek mot väljarna.

Skillnaden på sittande och föregående regering är stor. Medan Alliansregeringen jobbade och planerade för att bygga ut infrastruktur såsom vägar, järnvägar, flygplatser och ökad sjöfart så ägnar sig nu den nya regeringen istället åt att lägga ner fungerande infrastruktur.

Socialdemokraterna lovade under valrörelsen att Bromma flygplats inte ska läggas ned då flygplatsen är avgörande för snabb och smidig arbetspendling samt tjänsteresor från bland annat Malmö, Trollhättan, Växjö och Visby till Sundsvall, Kalmar, Östersund och Umeå. Dock hann det nya styret i Stockholms stad – sossarna, miljövänstern och F! – knappt flytta in förrän beskedet kom att Bromma flygplats stängs 2022. Detta trots att Arlanda redan idag är fullbelagt. Förutom nedläggning av den fungerande infrastrukturen på Bromma finns inga planer på att utöka verksamheten vid Arlanda.

Nästa stopp är förhalningen av Förbifart Stockholm. Detta tvingar vägtransporter att fortsätta köra igenom Stockholm istället för runt staden vilket innebär en förlust av både pengar och tillväxt.

Dessutom kostar stoppet 4 miljoner kronor/dag och totalt 700 miljoner. Dessa pengar finns inte i planen utan kostnadsökningen riskerar nu att skjuta bort andra projekt från den nationella infrastrukturplanen, vilket hotar E20. Därför har vi i Alliansen satt ner foten i Trafikutskottet och sagt att det som finns och är planerat i planen ska fullföljas. Det är inte rimligt att stänga ner fungerande flygplatser samt stoppa inplanerade och finansierade vägprojekt, särskilt när det dessutom medför ökade kostnader samt riskerar finansieringen av andra projekt. De rödgröna försöker alltså stoppa kollektivt resande med flyg, men bevara fordonstrafiken genom Stockholms stad. Det rimmar illa.

Ytterligare ett slag mot tillväxten är de nya skatterna på kärnkraft. Trots Stefan Löfvens bedyranden att kärnkraften måste finnas kvar, inte minst för att säkra energitillgången till basindustrin, så tog det inte många möten med miljövänstern förrän besked kom om högre avgifter för kärnkraften samt att flera reaktorer ska stängas under mandatperioden. Detta kommer att slå mot våra basindustrier och våra svenska jobb samt kommer höja elpriserna både för industrin och hushållen.

Men inte nog med det, en ny lastbilskatt på drygt 4 miljarder kronor år planeras och nya bränsleskatter är på väg trots att Sverige redan idag har de dyraste skatterna på drivmedel. Här i Sverige är vi beroende av fungerande lastbilstrafik för att klara våra transporter. De nya, extra, kostnaderna och ökade avgifterna kommer att försämra konkurrenskraften och äventyra jobben. Istället behöver vi, som i Finland, godkänna tyngre och längre lastbilar eftersom det är både miljövänligare, stärker vår konkurrenskraft samt ger jobb och tillväxt i hela Sverige.

Sverige är ett stort och glest land där vi är beroende av fungerande vägar, flygplatser, båttrafik och järnvägar så att företagen runt hela landet ska kunna växa och skapa fler jobb. Istället för att bygga ut vår infrastruktur ägnar sig den nya (S)-styrda regeringen åt att stoppa utbyggnad och att stänga ner fungerande flygplatser. Dessutom förbereder man omfattande skatter på lastbilstransporter, flygresor, bränsle och kärnkraft vilket kommer försämra vår konkurrenskraft och äventyra många svenska jobb.

Två månader har gått sedan Socialdemokraterna intog Rosenbad, men deras korta regeringsperiod kännetecknas redan av en rad löftessvek mot väljarna. Sverige har inte råd med en socialdemokratisk regering som äventyrar svenska jobb!

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg, Trafikutskottet

Lämna ett svar