Motionsarbete i opposition

Arbetet i opposition i Riksdagen är i full gång. Arbetet med motioner håller nu på och ska vara inlämnade senast den 10 nov. Det finns många frågor att lyfta. Jag har bland annat motionerat om de förändringar i vapenlagstiftningen som moderaternas jakt- och skyttegrupp har föreslagit för att underlätta villkoren för jägare och skyttar. Andra ämnen är framtiden för Hornborgasjön, förbättringar för livsmedelsproducenter, Polisens villkor, kompentens om företagande hos myndigheter och mycket annat.

Lämna ett svar