Ge polisen bättre verktyg och en tydligare styrning

Skriver idag i Skaraborgstidningarna om att polisen måste få bättre förutsättningar för att kunna utföra det jobb som vi kräver av dem.
Polisens arbetsuppgifter blir allt mer komplicerade och polisen utsätts för allt större hot. Det krävs mer av dagens poliser än vad det gjorde för ett antal år sedan. Polisen behöver en mycket tydligare ledning, en ledning som lyssnar, bättre verktyg och en rimlig lön för att kunna utföra ett bra jobb och för att kunna leva upp till de krav vi ställer på en modern polismyndighet. Läs min artikel här.

Lämna ett svar