Vill bilda ny viltmyndighet

Jag har varit initiativtagare till en grupp som under drygt ett år arbetat med att kartlägga problem och komma med förslag som kan underlätta villkoren för jägare, skyttar och samtidigt underlätta myndigheternas ärendehantering.

Rapporten innehåller sammanlagt 21 förslag. Exempel på de förslag som presenterats är en översyn av möjligheten att utöka jaktvapengarderober, inrättande av en ny viltmyndighet som också tar över handläggningen av vapenlicenser från polisen, och att göra det lättare för jägare att låna vapen emellan sig. Mariestads Tidningen skriver om vår rapport här.

Lämna ett svar