Från jord till bord, och tillväxt på landsbygden

Anna Maria Corazza Bildt och jag skriver i tidningen Land om hur viktigt det är att vi får igång matproduktionen i Sverige och hur vi kan skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.

– Vi vill arbeta för en levande landsbygd med en fungerande matproduktion. Men om vi menar allvar med en levande landsbygd med inhemsk livsmedelsproduktion måste vi agera snabbt. Fortsätter utvecklingen finns snart inga matföretag eller lantbrukare kvar. Läs artikeln i tidningen Land här.

Lämna ett svar