Möte hos SKL

Jag har träffat Lena Svensson och Eva Sveman på SKL, avdelningen för ekonomi och styrning respektive juridik, för att diskutera hur vi kan förbättra de kommunala upphandlingarna.

Lämna ett svar