EU måste ta ansvar för de olagliga vägtransporterna

Skriver tillsammans med Cecilie Tenfjord-Toftby i Mariestads-Tidningen om Alliansregeringens arbete för att förbättra villkoren för åkerinäringen och om att EU måste ta ansvar för de olagliga vägtransporterna. Läs artikeln här.

Lämna ett svar