Behövs arbetsgivaruppgift på individnivå?

Den 29 april anordnade Sten Bergheden tillsammans med Pia Bergman från Skatteverket och Stora branschgruppen ett lunchseminarium på temat ”Behövs arbetsgivaruppgift på individnivå?”. Peter Löfgren från Sveriges Byggindustrier och Björn-Inge Björnsson från SEKO, presenterade intressanta fakta och delade med sig av sina erfarenheter. Presentationen följdes av en bra diskussion mellan mötesdeltagarna.

Lämna ett svar