En livsmedelsstrategi för svenska matens framtid

Idag skriver jag och Ulf Berg i Mariestads Tidning om den svenska livsmedelsbranschen. Sverige är bra på mat. Våra råvaror håller hög kvalité, de produceras i en god miljö där våra djur mår bra samtidigt som vi tar hänsyn till miljö och klimat. Det är ingen tvekan om att svenska livsmedel är förstklassiga. Vårt land har goda förutsättningar för inhemsk produktion av livsmedel och vi borde göra allt för att ta vara på den.

Att behålla livsmedelproduktionen i Sverige är inte bara viktigt för matens skull, utan också för att stimulera tillväxt och arbetstillfällen. Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren sett till antalet sysselsatta, det finns alltså mycket att vinna på att säkra en framtida svensk livsmedelproduktion. Vår vision är att utveckla en livsmedelsstrategi som tar hänsyn till livsmedelsfrågor ur flera perspektiv konsumenten, producenten och kommun och landsting.

Idag importerar vi nästan dubbelt så mycket som vi exporterar. Det är viktigt att vi värnar frihandel och öppna gränser, men i takt med att importen ökar har svenska bönder det svårt att få det gå runt. Därför måste vi se till att våra svenska bönder kan verka under samma konkurrensförutsättningar som våra europeiska grannar. Vi måste se till att lägga fokus på hur vi kan förbättra svenska livsmedelsproducenternas konkurrensvillkor och deras möjligheter till export.

Hur ska vi göra regelbördan för våra svenska livsmedelsproducenter lättare att bära? Hur gör kontrollerna enklare och hur får fler att äta sund mat producerad under goda villkor?

Vi tror inte det är rätt väg att gå att frånta konsumenterna sina fria val. Snarare bör vi uppmuntra handlingskraftiga beslut som berör ens egna liv, genom att se till att konsumenterna har tillgång till den information som krävs för att göra ett medvetet val. EMV varors anonymitet gör det omöjligt för konsumenterna att välja. Därför har Alliansen valt att driva en hård linje för en gemensam europeisk ursprungsmärkning av kött, eftersom konsumenterna då enklare kan göra medvetna val. Moderaterna vill även titta närmre på hur vi kan öka exporten av svensk mat, ett förslag är att starta upp en webbaserad portal där man enkelt kan marknadsföra sig gentemot utländska intressenter eller kontakta svenska livsmedelsproducenter.

Det är även viktigt för oss att regelförenkla för svenska livsmedelsproducenter och göra kontrollerna enklare. Vår vision är att svenska bönder ska få betalt för sin mat utan att vara beroende av stöd eller bidrag från skattebetalarna. Alliansen har redan gjort mycket för svensk mat genom satsningen Matlandet. Men låt oss inte nöja oss där. Det är hög tid att arbeta fram en livsmedelsstrategi för den svenska matens framtid och så ett frö för en växande landsbygd med nöjda konsumenter, god djurhälsa och förstklassiga livsmedel.

Ulf Berg (M)

riksdagsledamot

talesperson i landsbygdsfrågor

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot/lantbrukare

Skaraborg

 

 

Lämna ett svar