Konkurrens på lika villkor

Under våren kommer Sten Bergheden (M), Pia Bergman från Skatteverket och representanter från Stora branschgruppen samlas för att diskutera hur man kan förbättra konkurrensvillkoren i åkeribranschen och få bort oseriösa aktörer.

Tisdagen den 25 mars hölls första mötet, och temat för dagen var: Behövs registrering av utländska aktörer i Sverige?

Det var ett bra och välfyllt möte, där deltagarna var näst intill eniga om att Sverige bör utreda ett eventuellt införande av registreringskrav.

Vi får nu självklart fortsätta att undersöka vad ett registreringskrav kan ha för effekter på svensk ekonomi, och titta på vad ett sådant krav inneburit för andra europeiska länder.

 

Lämna ett svar