Möten med företagare på landsbygden och lantbruksföretag

Sten Bergheden (M) på besök i Dalsland där det blev samtal med företagare på landsbygden och lantbruksföretag.

–          Vi vill att antalet jobb ska bli fler i Sverige och att våra företag kan växa och utvecklas, då är det avgörande att landsbygdens möjligheter tas tillvara i detta arbete. Våra landsbygdsföretag har med rätt förutsättningar stora möjligheter att växa och utvecklas, säger Sten Bergheden (M).

Bergheden (M) besökte en cementfabrik som göt cementrör m.m. men också specialbeställda väggar till diverse byggnader. Företaget har växt stegvis och har idag ca 15 anställda och ser positivt på framtiden. Att ha sin tillverkning på landsbygden är positivt då det finns gott om plats att expandera och det är längre mellan husen som kan bli störda av verksamheten. Men utbygganden av IT- och kommunikation på landsbygden måste fungera bättre då det är mycket viktigt för utvecklingen och kunna hålla de kontakter som är nödvändiga för att verksamheten ska kunna expandera.

Nästa företag var ett större grisstall där flera lantbrukare gått samman och samarbetar för att bli mer konkurrenskraftiga. Men trots att Sverige har väldigt duktiga grisproducenter är det mycket tufft att få lönsamhet i sin verksamhet.

Konsumenterna köper ofta de billigaste köttet, och de svenska producenterna blir utkonkurrerade på grund av dyrare uppfödningsregler, högre skatter och hårdare regler. Om svensk livsmedelsproduktion ska växa och utvecklas behövs lika regler och långsiktiga spelregler. Konkurrens på olika villkor hotar hela vår svenska matproduktion.

–          Med lika villkor och rätt förutsättningar kan svenskt lantbruk och den svenska landsbygden ge Sverige många nya arbetstillfällen och skapa tillväxt för hela i Sverige, avslutar Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar