Skärpta regler för yrkestrafik på väg

 

”Det är mycket välkommet att Transportstyrelsen har kommit med förslag till skärpta regler för yrkestrafiken. Nu kan regeringen ta fram nya lagar för att minska fusket inom åkeri- och taxinäringarna, med ett seriöst beslutsunderlag i ryggen”, säger Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i riksdagens trafikutskott.

”Detta är frågor som vi har drivit aktivt i flera år”, säger riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), som också var ordförande för den parlamentariska utredningen Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg. ”Jag är mycket nöjd med förslagen om högre böter och klampning för den åkare som fuskar med reglerna. Förhoppningsvis innebär förslaget att det blir så olönsamt att fuska att klampning bara behöver ske i undantagsfall”, fortsätter Sten Bergheden. ”Transportstyrelsens förslag bidrar till en sund konkurrens i åkerinäringen, utan att påverka seriösa åkerier negativt, vilket Socialdemokraternas förslag om kilometerskatt skulle göra, avslutar han.

”Det duger inte att utnyttja andra människors okunskap för att lura dem på pengar, vilket tyvärr sker bland oseriösa företag i taxibranschen. Därför är jag mycket nöjd med förslaget att taxiföraren ska lämna uppgift om högsta pris innan resan startar, för bilar med jämförpris över 500 kronor. Det ska vara tryggt att åka taxi och passageraren ska alltid kunna känna sig säker på att priset är klart och tydligt”, säger Jan-Evert Rådhström.

Lämna ett svar