Fler verktyg i jakten på åkeri-fusk

(Foto: sxc.hu)

Svar till Björn Häggblom, Sverigeåkarna i VGT 6 februari

Det är korrekt att jag agerar när de gäller de oacceptabelt långa handläggningstiderna för vapenlicenser – det är ett problem för jägare, skyttar och vapenhandlare och måste åtgärdas. Polisen har, på samma sätt som vad gäller vapenlicenser, ett tydligt ansvar att jaga de olagliga transporterna på våra vägar. Alliansen kommer mycket snart att ge polisen fler verktyg för att klara detta ännu bättre i framtiden.

Jag håller helt med Björn Häggblom vad gäller olaglig konkurrens och sido-krimi-nalitet inom åkeribranschen -det av mycket stor vikt för hela samhället att den utveckling vi sett de senaste åren inte får fortsätta. Det är inte acceptabelt att olagliga metoder kan konkurrera ut lagliga transporter i Sverige.

Alliansregeringen är medveten om detta problem, jag har tillsammans med en ledamot från varje parti i riksdagen utrett just konkurrenssituationen i åkerinäringen och lagt fram 13 skarpa förslag för att förbättra situationen. Delar av detta har redan införts och fler förslag är på väg och kommer att presenteras senast den 1 mars.

Vi är överens om att åtgärderna för att stävja detta brådskar, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att nya regler bör utredas noggrant så att de inte riskerar att bryta mot de principer som EU-samarbetet bygger på, så att Sverige inte åker på böter eller blir draget till EG-domstolen.

I denna fråga kan det vara värt att komma ihåg att socialdemokraterna vill belasta lastbilstransporterna med en kilometerskatt på 4 miljarder årligen och överföra dessa pengar till järnvägen. Att Miljöpartiet vill införa kraftiga skattehöjningar på diesel är ingen nyhet, och dessutom röstade Sverigedemokraterna i riksdagen för att utländska lastbilar ska slippa betala trängselavgifter i Sverige.

Tror Björn Häggblom att en röst på något av de andra partierna skulle vara bättre för lastbilsnäringen än en röst på alliansen? Alliansen arbetar för att få bort den olagliga verksamheten från våra vägar medan oppositionen lägger förslag som hotar hela lastbilsnäringen och svenska företags konkurrensvillkor.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar