Sänkt restaurangmoms har skapat jobb och minskat fusket

Både socialdemokrater och vänsterpartister har de senaste dagarna rasat över att ett restaurangföretag till sina anställda tydliggjort vad en höjning av både restaurangmomsen och kostnaden för att anställa unga skulle innebära för företagets framtid och dess anställda. Det är inte konstigt att företag oroas av vänsterförslag som skulle ge dem kraftigt ökade kostnader, däremot är det förvånande att S och V inte förstår just detta.

Det är nu drygt två år sedan alliansregeringen införde sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vi är många som haft ett av våra första jobb på ett café, en hotellrestaurang eller en snabbmatskedja. Och de har varit viktiga för många människors möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden. Reformen infördes just för att underlätta för unga att hitta jobb men också för att stävja svartjobb och skattefusk i branschen. Nyligen kom två rapporter som visar att resultaten är positiva på flera plan.

Skatteverket har i en rapport slagit fast att skattefusket inom restaurangbranschen har minskat med 700 miljoner kronor. Besöksnäringens branschorganisation Visita pekar på att ca 10.000 jobb har skapats i restaurangbranschen sedan momssänkningen, varav runt 1500 i Västra Götaland. Särskilt glädjande är att det är bland unga och utlandsfödda som sysselsättningen ökat i denna sektor – de grupper som ofta har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.

För företagen i restaurangbranschen har regelkrånglet minskat och de kan nu ägna sig mer åt sin verksamhet istället för att krångla med två olika momssatser. Med mindre svartjobb och därmed fler vita anställningar skapas trygga arbetsvillkor och tillgång till socialförsäkringssystemet för de anställda.

Trots alla positiva signaler vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet rulla tillbaka denna reform som alltså bidragit till nya jobb ofta till dem som haft svårast att hitta arbete, att skattefusket har minskat och att fler arbetstillfällen med schyssta villkor erbjuds. Samma partier vill dessutom höja kostnaden för att anställa unga med 16 miljarder kronor. Det är helt fel väg att gå – det hotar jobb, skatteintäkter och framtidsutsikterna för företag i restaurangbranschen och en växande turistnäring.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar