Möte om hur vi kan minska fusket i åkeribranschen

Samtal med Pia Bergman från Skatteverket om deras verksamhet vad gäller att få bort svartarbete och skattefusk i åkeribranschen. Skatteverket gör ett mycket bra jobb och har många förslag som kan förbättra konkurrenssituationen i åkerinäringen och öka skatteintäkterna.

Lämna ett svar