Förändringar för växande småföretag och starkare konkurrenskraft

Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Sedan tidigare har bolagsskatten sänkts, kostnaden att anställa unga har sänkts, det är lättare att starta aktiebolag och ROT- och RUT-avdragen har införts, för att nämna några exempel. Det är viktigt att denna utveckling fortsätter för fler jobb och tillväxt i Sverige.

Nu till årsskiftet infördes flera förbättringar för just mindre företag, sammantaget satsar regeringen nästan 1 miljard på regelförenklingar de närmaste fyra åren. För att stimulera tillgången till kapital införs ett investeraravdrag för fysiska personer som förvärvar andelar i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Avdraget gäller mindre företag och får göras på max hälften av andelarna på högst 650.000 kr, vilket motsvarar en investering på 1,3 miljoner kr.

Vid årsskiftet sänktes även egenavgifterna ytterligare med 2,5 procentenheter till 7,5 %. Detta gör att nästan 180.000 småföretag med 46.000 anställda får lägre kostnader med 509 miljoner kr. Sänkta egenavgifter skapar inte bara mindre kostnader för småföretag men också ökad trygghet för företagarna och starkare drivkrafter att starta nya företag. En annan viktig reform är nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som jobbar med forskning och utveckling – det stimulerar till investeringar och stärker Sveriges framtida konkurrenskraft.

För att ytterligare förenkla för företagen ändras tidpunkten för att redovisa moms för helt beskattningsår så att den sammanfaller med tidpunkten för att lämna inkomstdeklaration. Alliansregeringen arbetar också med att sätta upp mål för kortare handläggningstider och en ökad förståelse för företagens villkor inom landets myndigheter. För att minska antalet blanketter för företagen ska även ett webbaserat uppgiftsregister tas fram, så att företagen bara behöver lämna sina uppgifter på ett enda ställe.

Även framöver måste vi se över företagens villkor och ständigt förbättra dem. Vi måste fortsätta att minska kostnader och byråkrati för våra företag – det stärker landets konkurrenskraft och ger företagen kraft att växa och skapa nya arbetstillfällen i Sverige.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar