Hur skulle en lastbilskatt slå mot Skaraborg?

Socialdemokraterna har i fråga efter fråga varit ovilliga att lämna besked om ett tydligt alternativ till alliansregeringen. Men på ett område har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet däremot lämnat ett tydligt besked: en lastbilsskatt ska införas så fort som möjligt. De vill införa en straffbeskattning på vägtransporter genom lastbilsskatten på sammanlagt 4 miljarder kronor. Genom att straffbeskatta tunga lastbilar riktas udden med precision mot Skaraborg.

Vi förstår den oro som lastbilsskatten skapar runt om i Sverige. Sverige är ett stort land med långa avstånd. Sverige är också ett exportberoende land med omfattande basindustri. Lastbilsskatten är därför särskilt skadlig för att bromsa utvecklingen i landets glesare delar. En bransch som är särskilt utsatt för höga transportkostnader är skogsindustrin. En lastbilsskatt på 4 miljarder kronor årligen skulle enligt skogsindustrin innebära 700 miljoner kronor i ökade transportkostnader varje år.

En lastbilsskatt riskerar att leda till färre jobb i redan hårt prövade områden. Särskilt svår blir påfrestningen för svenska åkeriföretag, inte sällan med få anställda och små marginaler. För ett åkeri med fem lastbilar skulle lastbilsskatten innebära ökade kostnader med cirka 700 000 kronor per år. Om samma åkeri har två personer under 25 år anställda ökar skattebördan med ytterligare cirka 100 000 kronor per år. Den totala skattechocken motsvarar kostnaden för att anställa två heltidsanställda ungdomar.

Socialdemokraternas förslag om att införa en lastbilsskatt slår direkt mot jobben och landsbygdens konkurrenskraft. Vi skulle därför vilja fråga socialdemokraternas ledamöter från Skaraborg, hur tror ni att lastbilsskatten kommer att slå mot Skaraborg? Våra frågor till Socialdemokraterna är tydliga och Skaraborgs väljare förtjänar svar. Hur många färre jobb leder en lastbilsskatt till i Skaraborg? Hur skapar 4 miljarder kronor i ökade transportkostnader en mer konkurrenskraftig basnäring?

I en utdragen lågkonjunktur med svag efterfrågan har Moderaterna och Alliansregeringen tagit ansvar. Genom att göra det enklare och billigare att anställa samtidigt som vi stärkt drivkrafterna för jobb och fler i sysselsättning har vi kunnat öka skatteintäkterna, behålla konkurrenskraften och satsa på infrastrukturen. Det ansvaret vill vi fortsatt ta och vi kommer inte att riskera några jobb i Skaraborg genom en lastbilsskatt, eller landsbygdsskatt.

Catharina Elmsäter-Svärd (M) Infrastrukturminister

Jan-Evert Rådhström (M) Riksdagsledamot, vice ordf trafikutskottet

Sten Bergheden (M) Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

Lämna ett svar