S-politiken ger mindre skatteintäkter och försämrar för Mariestads framtid

Socialdemokraterna Urban Ahlin och Marianne Kjellquist kritiserar alliansens reform av skatteutjämningssystemet, men talar tyst om sina egna förslag. Inte så konstigt kanske då de skulle kraftigt försämra villkoren för alla som bor och verkar utanför storstäderna. Eller vad sägs om 30 miljarder i skattehöjningar på arbete och företag, 4 miljarder i en ny skatt på lastbilstransporter, avvecklad kärnkraft och högre kostnader för att anställa unga?

Hur skulle företagens konkurrenskraft i norra Skaraborg påverkas med dessa skattehöjningar, högre elpriser och högre transportkostnader? Hur många färre arbetstillfällen skulle det ge här? Och hur många människor skulle flytta härifrån när det blir dyrare att ha bil och driva företag på landsbygden?

Innan S anklagar alliansen för något vore det klädsamt om S kan redovisa sina slutliga förslag när man förhandlat färdigt med V och MP på riksnivå. Sedan kan man också fråga sig varför S föreslår i Mariestads kommunfullmäktige att lägga 3.3 miljoner mindre till skolan än vad samarbetspartierna i Mariestad tog i sin budget. Tycker Ahlin och Kjellqvist att skolan i Mariestad har för mycket pengar? I Mariestads-tidningen den 19 december kunde man läsa att kommunen gynnas genom skatteutjämningssystemet när nya människor flyttar till kommunen, tror S att deras förslag på mindre resurser till skolorna i Mariestad lockar hit nya invånare?

Idag är det omkring 200.000 fler människor som arbetar, och betalar skatt, i Sverige jämfört år 2006. Genom att fler jobbar så har skatteintäkterna ökat – sedan 2006 har alliansregeringen tillfört 30 miljarder till vård, omsorg och utbildning. Faktum är att resurserna per elev i förskolan, grundskolan och gymnasiet har ökat sedan år 2006. Detsamma gäller resurserna till vård och omsorg. S-politiken däremot – med skattehöjningar på arbete, företag och transporter – skulle medföra färre i arbete och därmed minskade skatteintäkter. Och så till sist, återkom när ni förhandlat klart med V och MP så kan vi jämföra de olika alternativen sen.

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Mariestad
Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordf. Mariestad

Lämna ett svar