Möte kring översvämmningsriskerna runt Vänern

Möte mellan riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M), Camilla Waltersson Grönvall (M), Lotta Olsson (M) och Stefan Andtbacka, Vilhelm Welin och Henrik Karlsson. De sistnä,mda driver ett företag med verksamhet i Lidköping och presenterade nya intressanta idéer på hur man genom ett rörsystem kan minska översvämningsriskerna runt Vänern och minska flödena periodvis i Göta Älv. De tänker nu jobba vidare med att försöka få patent på sina idéer. Detta är viktigt för Skaraborg och övriga städer runt Vänern och längs Göta älv.

 

Lämna ett svar