Svenska bilister måste få köra tryggt och säkert med dubbdäck

Från den 1 december är det krav på vinterdäck för alla bilar. I detta sammanhang har det från bl a Stockholm ropats på dubbdäcksförbud dels nationellt och dels på vissa platser. För oss som bor i mindre städer och på landsbygden, och som inte har tillgång till tunnelbana eller kollektivtrafik, är bilen helt nödvändig. Att dubbdäcksmotståndare i Stockholms innerstad då ska tvinga övriga landet att köra dubbfritt, eller belägga trafiksäkra dubbdäck med avgifter är ett hot mot trafiksäkerheten och riskerar öka antalet olyckor.

Trafikverket och VTI har gjort en studie som visar att risken att dö i en trafikolycka ökar med över 40 procent om man kör dubbfritt jämfört med om man kör med dubbdäck i Sverige. Det handlar om att under 10 års tid ha granskat de faktiskt inträffade dödsolyckorna, och inte teoretiska beräkningar. De däcktester som har publicerats i diverse tidningar den senaste tiden visar dessutom att dubbdäcken är överlägsna friktionsdäcken i trafiksäkerhetshänseende. Vissa europeiska friktionsdäck visar på en fördubblad bromssträcka vid en temperatur på noll grader jämfört med dubbdäck. Att då föreslå förbud mot dubbdäck hotar trafiksäkerheten.

De som förespråkar dubbdäcksförbud hänvisar ofta till problem med partiklar. Det stämmer, men det finns flera källor till partikelutsläpp, som vägbyggen, fordonsavgaser, användning av salt och sand samt tunnelbanan. En rapport från Riksdagens utredningstjänst om dubbdäck och partiklar visar att de två städer som har minst problem med partiklar är Stockholm och Tallinn, båda tillåter dubbdäck. De europeiska städer som har störst problem med partiklar har alla dubbdäcksförbud. Dubbdäcksförbud är alltså inte lösningen för minskade partikelutsläpp.

Människor som bor i Skaraborg, Lappland, Stockholm eller Skåne har olika förutsättningar och måste självklart själva kunna bestämma vilket vinterdäck som passar bäst för deras vinterkörning. Faktum kvarstår dock: dubbdäcksförbud eller dubbdäcksavgifter skulle vara negativt för trafiksäkerheten på våra svenska vägar.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, Trafikutskottet

Ulf Berg (M)
riksdagsledamot Dalarna

Lämna ett svar