Bergheden (M) undersöker hur ofta legala vapen används vid brott i Europa

– Då vapenfrågorna nu diskuteras i Bryssel, vilket kan påverka vapenägare i Sverige, vill jag få fram ett underlag kring i vilken utsträckning legala vapen används vid brott i Europa, sedan tidigare vet vi att detta inte är ett problem i Sverige, säger Sten Bergheden (M).

Läs mer här: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2013/11/politikerundersokning-hur-ofta-anvands-legala-vapen-vid-brott/

Lämna ett svar