Skaraborg som testområde för gårdsförsäljning av öl och vin

Sten Bergheden (M) besökte tillsammans med Falköpings oppositionsråd Håkan Arnesson (M) och Ingrid Jarlsson (M) gården Enoteca Gärdstorp som drivs av Bo Högberg. Sedan 7 år tillbaka driver han förutom bl a mjölkproduktion en försöksodling av sju olika sorters vin. Bo Högberg vill kunna utveckla sin vinordling och hoppas att gårdsförsäljning tillåts precis som i övriga Europa.

– Ett bra besök som visar på möjligheterna med att tillåta gårdsförsäljning i Sverige. Finland har ett undantag för gårdsförsäljning samtidigt som de har kvar sitt detaljhandelsmonopol, Sverige bör kunna hitta en liknande lösning. Gårdsförsäljning handlar om upplevelsen för turisterna och vad det genererar i arbetstillfällen och tillväxt på landsbygden snarare än funktionen att tillhandahålla alkohol. En väg framåt är därför att testa gårdsförsäljning i ett par landskap där det finns en tydlig kombination av jordbruk och turism samt redan existerande vingårdar och bryggerier: däribland Skaraborg.

Lämna ett svar