Företagsbesök i Karlsborg

 (Foto: Anneli Malm, SLA)

Besök på Assars mekaniska i Karlsborg tillsammans med kommunpolitikerna Lars Åke Carlsson (M) och Bo Waller (M). Samtal med ägare och anställda om företagets verksamhet, framtidsförutsättningar och behov. Assars mekaniska tillverkar stommar till diamantborrar som används t ex till att borra i betong, mycket går på export.

– Det är viktigt att vi hela tiden ser över och förbättrar företagsvillkoren, särskilt viktigt är det att lyssna in hur företagare utanför storstäderna upplever situationen för att få med det i riksdagsarbetet. Vad kan bli bättre för att lokala företag som Assars Mekaniska ska kunna växa och bidra till tillväxt i kommunen och i Skaraborg? Det var intressant att höra att Exportrådet fungerat bra i detta fall, men det finns fortafrande mer att göra så att fler företagare känner till vilka stöd de kan få för att växa och utevcklas, säger Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar