Samtal med mobila poliskontoret på torget i Gullspång

Skaraborgs mobila polisstation finns på torget i Gullspång en gång i veckan sedan ett par år tillbaka. Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) ville veta hur poliserna och invånarna i Gullspång upplever att den mobila polisstationen fungerar.

– Det var ett bra samtal. Polisen får bra kontakt med ortsbefolkningen genom sitt mobila kontor. Invånarna upplever det som positivt att man kan ställa frågor, tipsa och anmäla brott  samt hämta och lämna blanketter t ex för vapenlicenser på det mobila kontoret, berättar Sten Bergheden (M).

– Den mobila polisstationen är bättre än att polisen inte skulle ha någon närvaro alls i mindre samhällen. Men jag upplever att det skulle vara ännu bättre om det hade funnits lokala poliser och en polisstation i alla kommuner i Skaraborg, fortsätter Sten Bergheden (M).

– När den svenska polisen nu ska omorganiseras i en myndighet hoppas jag att man tar tag i frågan om fler lokala poliser. Det skulle öka tryggheten för skaraborgarna och genom mer förebyggande närvaro minskar också brottsligheten, avslutar Sten Bergheden (M)

Lämna ett svar