Underlätta för företagen

(Foto: sxc.hu)

Det ska vara enkelt, lönsamt och motiverande att driva företag. Men företagare möts av allehanda krav på avgifter, blanketter, tillstånd och regler som ska uppfyllas. På landsbygden i Skaraborg är företagare inte sällan multiföretagare, dvs de sysslar med fler olika verksamhetsgrenar och prövar nya ben att stå på. Det är bra att det finns någon form av kontroller och avgifter, men när skötsamma småföretagare tvingas ha någon form av kontakt med över tjugo myndigheter på olika nivåer har det gått för långt. Detta tar tid, pengar och kraft av företagaren.

Merparten av företagarna i Sverige sköter avgifter, tillstånd och regelefterlevnad mycket bra. Det är därför rimligt att skötsamma småföretagare premieras genom färre kontroller och även med lägre avgifter. Denna tid och kraft kan tillsynsmyndigheterna istället lägga på effektivisering av sin verksamhet och på att se till att mindre nogräknade företag följer reglerna. Detta skulle bidra till ökad tillväxt och välstånd i Sverige samt ge skötsamma företagare motivation att fortsätta utveckla sina företag. Myndigheterna bör också samordna sina kontroller och uppgifter mer för att därmed kunna sänka sina kostnader och därmed i nästa steg kunna sänka avgifterna för företagen.

För att det ska bli enklare och mindre byråkratiskt att starta och driva eget företag har jag lämnat in en riksdagsmotion om att skötsamma företagare premieras med färre kontroller och lägre avgifter. Sverige måste fortsätta med att minska regelkrångel och minska byråkratin och istället satsa på växande företag som skapar arbete och tillväxt i Sverige.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg, näringsutskottet

Lämna ett svar