Åkeriseminarium i riksdagen

Sten Bergheden (M) arrangerade åkeriseminarium i riksdagen med samtal om vad kan vi göra för att stoppa den olagliga trafiken på svenska vägar och hur kan situationen förbättras så att vi får en sund konkurrens? Medverkade gjorde ett trettiotal riksdagsledamöter samt representanter från bl a Rikspolisstyrelsen, Sveriges Åkeriföretag och Transportstyrelsen.

Lämna ett svar