Skaraborgs kommuner behöver fler lokala poliser

För att skaraborgarnas trygghet ska öka är det viktigt att gemene man upplever att polisen är närvarande och att den löser vardagsbrotten. Förr var det naturligt att polisen kände till traktens tjuvar och därmed aktivt kunde jobba för att minska brottsligheten. Tyvärr finns det idag inte stationär bemanning av poliser i alla Sveriges kommuner. Särskilt i kommuner på landsbygden, som i Skaraborg, riskerar detta att leda till långa utryckningstider, färre uppklarade brott och att människor i värsta fall tappar förtroende för rättsväsendet och slutar att anmäla brott.

Det är positivt att polisen snart görs om till en myndighet. Det leder förhoppningsvis till en effektivare polis som löser fler brott och men också mer tid till brottsförebyggande verksamhet. I den nya organisationen bör man nu också våga prova att ha fler stationära poliser med god lokal förankring i alla kommuner. Dessa lokala poliser bör ägna sig åt brottsförebyggande arbete, att vara närvarnade och att genom sin lokalkännedom och goda personkännedom kunna lagföra och förhindra brott. Det bör också etableras ett nära samarbete med kommunen och skapas en god kontakt med ortsbefolkningen. Endast i undantagsfall bör de lokala poliserna lämna kommunen, det kan t ex inte vara meningen att landsbygden vid fotbollsmatcher i Stockholm ska dräneras på poliser. Med fler lokala poliser skulle tryggheten öka och brottsligheten minska i landsbygdskommunerna.

En annan aspekt som berör många människor i vardagen och som bör tas på allvar när polisen nu omorganiseras är de många fall av upprepade trafikbrott som anmäls men sällan leder till åtal. Det handlar om t ex överträdelser av kör- och vilotidsreglerna, utslitna däck och bromsar, olagligt cabotage, överlast och hastighetsöverträdelser och dieselstölder. Dessvärre har detta satts i system på sina håll, och gör att trafikfaran på våra vägar ökar samtidigt som mängdbrott som dieselstölder förblir olösta. Olagliga transporter ska inte kunna konkurrera ut lagliga transporter – polisen bör därför prioritera att lösa upprepade trafikbrott och skapa en tydligare organisation för trafikpolisen.

Det är önskvärt att nu när polisen genomgår en omorganisation också ser till att lösa problemen med för få poliser i våra landsbygdskommuner och de ökade olagliga transporterna på våra vägar. Därför har jag lämnat in en motion till riksdagen om just detta.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar