Motioner om översvämningsrisker och jordskred uppmärksammade

 Foto från besök på Länsstyrelsen om just översvämnings- och jordskredsrisker i Västra Götaland. 

Ledarsidan i GT uppmärksammar riksdagsmotioner om riskerna för översvämningar och jordskred i Vänern respektive Göta Älv-dagen. Det brådskar att få till lösningar, för även om det skulle vara kostsamt idag är de små i jämförelse med kostnader för de skador som skulle uppstå vid en större översvämning eller jordskred.

Läs mer här: http://www.expressen.se/gt/ledare/11-000-fastigheter-hotas-av-jordskreden/

Lämna ett svar