Sten Bergheden (M) – Skaraborgs flitigaste borgerlige riksdagsmotionär mandatperioden 2010-2014 med totalt 145 motioner

Flera av Sten Berghedens (M) motioner har redan hörsammats och lett till förändringar. Bara i år har Bergheden (M) lämnat in 35 stycken riksdagsmotioner – många med förslag som rör Skaraborg

Nedan följer en lista på Sten Berghedens (M) alla riksdagsmotioner 2013/14:
Lokala poliser och bekämpning av trafikbrott
Restaureringen av Hornborgasjön
Inför testområden för gårdsförsäljning i Skåne, Skaraborg och på Öland
Framtidens gröna näringar
Travsportens framtid
Sänkt dieselskatt för lantbruket och skogsbruket
Premiera företag som sköter sig genom mindre kontroller och lägre avgifter
Dispenser av avgifter och tillstånd vid uppstart av företag
Främja forskning och utveckling kring framtidens klimatsmarta transportlösningar
Bättre villkor för turismen i Sverige
Kontinuerlig jämförelse av företagsvillkor
Svensk livsmedelsproduktion
Behoven av finansiering av skredsäkerhet i Götaälvdalen
Riskerna med stigande vattennivåer i Vänern och vattenflöden i Göta älv
Värna allemansrätten
Skaraborg som försöksregion för minskat strandskydd
Förkorta handläggningstiderna för vapenlicens och ge möjlighet till utökad vapengarderob
Ovälkommen telefonförsäljning
Det motorhistoriska kulturarvet
År 2015 som jakten, viltköttet och viltvårdens år
Bättre jaktmöjligheter på vildsvin, korp och björn
Utvärdering av energipolitiska mål
Enklare och billigare att ta körkort för unga
Höjd företagskompetens och minskat antal myndigheter i Sverige
Namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra
Gårdsförsäljning
Gårdsförsäljning och ombud
Ung Företagsamhet
Privata arbetsförmedlingar
Unga på arbetsmarknaden
Effektivisering av polisens arbete och organisation
Förändring av inkomsttaket för studenter
Insatser för att underlätta för nya och växande företag
Mikrobryggerier
Offentlig upphandling


På riksdagens hemsida finns Sten Berghedens alla motioner i sin helhet:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/?iid=0828721176319&sort=datum&sortorder=desc&a=s&sok=&rm=2010/11,+2011/12,+2012/13,+2013/14&doktyp=mot&tempbet=&motkat=&parti=&subtyp=&datum=&from=&tom=&debattdagfrom=&debattdagtom=&org=&nr=&bet=&talare=&avd=dokument&Facets=1

 

Lämna ett svar