Viktiga satsningar på unga i höstbudgeten

  (Foto: sxc.hu)

Alliansregeringen har sedan tidigare gjort flertalet satsningar för att öka jobbmöjligheterna för ungdomar: halvering av restaurangmomsen, halvering av socialavgifterna för att anställa unga under 26 år och en starkare koppling mellan skola och arbetsliv. I höstbudgeten går vi nu vidare för ännu fler vägar till jobb för unga.

I Skaraborg bor omkring 23.000 unga mellan 18 och 23 år. För dem är regeringens nya förslag på ytterligare sänkta socialavgifter för unga under 23 år ett viktigt steg för att hitta jobb. För unga med en lön på omkring 18.000 kronor blir det ytterligare ca 1000 kr i månaden i minskad kostnad för det företag som anställer dem. Jämfört med år 2006 blir det en skillnad på 4000 kronor per månad att ha unga anställda.

Alliansen vill också satsa på yrkesintroduktionsanställningar, s k YA-jobb, för unga upp till 25 år utan tidigare erfarenhet i yrket – detta är en effektiv metod för unga att hitta jobb i t ex Tyskland. Delar av arbetstiden används för utbildning och handledning, vilket underlättas av ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivaren på 2500 kronor i månaden. Till detta kommer att arbetsgivarens kostnad för att ha en ung anställd minskar med över 10.000 kronor per månad. Denna satsning på 2,1 miljarder kronor under åren 2014-2017 kommer att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för unga skaraborgare.

I budgeten för 2014 föreslås även att fribeloppet för studerande höjs med 30.000 kronor till ca 172.000 kronor per kalenderår. Det bidrar till att studenter på t ex Högskolan i Skövde kan kombinera arbete med studier vilket underlättar deras framtida jobbchanser. Alliansregeringen föreslår också flera insatser för att öka den gymnasiala lärlingsutbildningens kvalitet och attraktivitet, så som kostnadsersättning till lärlingar, höjt anordnarbidrag till arbetsplatser som tar emot lärlingar samt insatser för att lärlingsutbildningar ska anordnas på fler platser.

Enklare vägar in på arbetsmarknaden för unga är avgörande för framtida tillväxt och utveckling i Skaraborg. Satsningar som underlättar för unga att utbilda sig och hitta jobb är en av de bästa investeringarna vi kan göra för framtiden.

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg

Rebecca Berling Ordförande MUF Skaraborg

Lämna ett svar