Ännu en motion hörsammad!

– Det är positivt att regeringen har hörsammat ett av mina förslag om att underlätta för företagen när det gäller att minska byråkratin och underlätta uppgiftslämningen till myndigheter. Detta genom att satsa 52 miljoner kronor på en tjänst där företagen kan lämna in sina uppgifter – vid ett tillfälle och på ett ställe.

Regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/17742/a/223822

Sten Berghedens motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Insatser-for-fler-och-vaxande-_GZ02Sk387/?text=true

Lämna ett svar