S landsbygdsutspel: en ekonomisk bluff

 (Foto: sxc.hu)

Socialdemokraterna presenterade idag en s k satsning på landsbygden på 371 miljoner, men glömde berätta att man tänker ta tillbaka mångfalt mer från landsbygden med den andra handen.

–  S vill införa en handelsgödselskatt på 300 miljoner per år, en slakteriavgift på 90 miljoner per år och därtill en kilometerskatt på 4 miljarder som gör mjölk och övriga livsmedel dyrare att transportera. S-politiken blir betydligt dyrare för bönderna och skulle vara negativ för landsbygden, säger Sten Bergheden (M).

–  Alliansen har avskaffat handelgödselskatten som vi var det enda landet i EU som hade, vi har sänkt slakteriavgiften, vi sänker egenavgifterna för företagare i budgeten, vi satsar på bredbandsutbyggnad i hela landet och vi satsar på vägar på landsbygden – till skillnad från S. Alliansen har alltid satsat mer på de gröna näringarna än vad S gjort, så är det även efter dagens utspel, avslutar Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar