Företagsbesök i Götene

Besök på E-logistik i Götene med representanter för både kommun och företagare i området. Det blev diskussion om bl a företagsvillkor och möjligheterna för företag i Skaraborg att växa.

– En viktig del av mitt arbete är att träffa företagare runt om i Skaraborg för att diskutera företagarnas villkor och lyssna in vad de har för förslag på förbättringar. Besöket på E-logistik, som är ett växande företag inom e-handelsbranschen, var spännande och intressant, säger Sten Bergheden (M).

– För företagarna i Götene är goda kommunikationer av största vikt, som E20, Västra stambanan och Kinnekulle-banan. Detta kommer jag att fortsätta att arbeta för då det står överst på företagarnas önskelistor. På E-logistik ställde man sig positiv till Alliansens satsningar på lägre kostnader för att anställa unga. Vi diskuterade även hur högskolestudenter i länet bör ges bättre möjligheter att komma ut på företagen, avslutar Sten Bergheden (M).

Lämna ett svar