Underlätta ytterligare för jakt, jägare och viltkött

 (Foto: sxc.hu)

I dagarna drar årets jaktsäsong igång med råbocksjakten den 16 augusti, omkring 300.000 människor är en del av denna breda folkrörelse i Sverige. Jakt är inte bara en viktig och stolt svensk tradition utan handlar också om samspelet mellan människan, djuren och naturen. Men det finns flera omständigheter som behöver förbättras i detta sammanhang.

För det första ska beslut kring svensk rovdjurs- och jaktpolitik tas så nära invånarna som möjligt. EU bör hålla sig borta från detta, särskilt då Sverige är ett stort och glesbefolkat land med vitt skilda förutsättningar från merparten av de andra EU-länderna. Sverige ska själv få bestämma över sina jaktregler utan inbladning från klåfingriga EU-byråkrater.

För det andra är Polisens handläggningstider för vapenlicenser tyvärr oskäligt långa och samma regler tillämpas inte runt om i landet. Långa väntetider för att få vapenlicens rimmar illa med att samhället i sin tur kräver att jägarkåren ska sköta viltvården och för detta krävs både träning och tillgång till rätt vapen. Handläggningstiderna för vapenlicenserna måste därför kortas och bli mer enhetliga över landet.

En tredje aspekt är att den svenska vildsvinsstammen ökar och medför stora skador på lantbruket, naturen och trädgårdar samt orsakar trafikolyckor. Jaktreglerna bör ses över för att underlätta jakt på vildsvin så att vi inte tappar kontrollen över vildsvinens utbredning. Här bör vi överväga förenklade regler kring användning av kameror och belysning samt hantering av vildsvinskött men även införa subventionering av de trikinprover som är nödvändiga för vildsvinskött.

Till detta kommer att viltkött är en viktig resurs som vi sedan länge tagit tillvara på i Sverige – det är en unik råvara som är god, nyttig och miljösmart. Konsumtion av och kunskap om viltkött och dess unika smak bör öka och marknadsföras bättre, t ex inom Matlandet Sverige. Också inom det offentliga bör servering av viltkött uppmuntras. Det är inte bara gott och klimatsmart, det ökar också möjligheten att få avsättning för t ex vildsvinskött så att vildsvinsstammen kan hållas nere.

Sveriges jägare gör ett mycket bra arbete på frivillig basis som håller nere antalet trafikolyckor, sköter landets viltvård och ger möjlighet till många goda viltmåltider – detta borde samhället uppmuntra ytterligare genom kortare handläggningstider för vapenlicens och förbättrade jaktvillkor.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg och jägare

Lämna ett svar