Ja till utveckling, nej till straffbeskattning av båtlivet i Vänern och Göta kanal!

 (Foto: sxc.hu)

Just nu är båtturismen i full gång på Göta Kanal och i Vänerns skärgård. Sol, vatten och värme lockar både svenska och utländska turister. Båtlivet är en viktig del av turismen och näringslivet runt Vänern och Skaraborg är faktiskt den del av Västsverige där turismen växer starkast. Vänerns skärgård och Göta Kanal är viktiga besöksmål för både Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Båtbranschens Riksförbund uppskattar att båtlivet i Sverige omsätter runt 15 miljarder kronor om året genom båtproduktion, båttillbehör, bränsle, båtturisters konsumtion av mat och dryck mm. Dessutom ökar antalet utländska turister som nyttjar svenska vatten – det genererar momsintäkter, växande företag och fler arbetstillfällen i Skaraborg.

Vi moderater vill stödja denna positiva utveckling. Tyvärr vill framförallt Miljöpartiet men också de övriga rödgröna partierna begränsa båtlivet i Sverige. I en lång rad riksdagsmotioner har de föreslagit begränsningar, förbud, högre avgifter och skatter för båtlivet. I flera MP-motioner finns förslag emot både fritidsbåtar och kustnära verksamheter. MP vill dessutom i sin skuggbudget höja koldioxidskatten kraftigt. Då skulle bensinen bli 70 öre dyrare och dieseln 86 öre dyrare. Detta skulle få negativa följder för båtturismen i Vänern och på Göta kanal.

Turistnäringen och båtlivet i Vänern och på Göta Kanal behöver utvecklas och främjas – inte hindras och avvecklas. Fler turister i våra kommuner skapar tillväxt och fler arbetstillfällen, inte minst för våra ungdomar. Låt oss tillsammans ta vara på den möjligheten.

Sten Bergheden (M) Riksdagsledamot Mariestad

Linn Brandström (M) Moderaterna i Töreboda

Björn Thodenius (M) Moderaterna i Hova-Gullspång

Lämna ett svar