Fortsätt att satsa på ungdomarna!

 

Ungdomarna är vår framtid, därför är det särskilt viktigt med riktade satsningar som gör att fler unga kan hitta jobb, studera och förverkliga sina framtidsdrömmar. Alliansregeringen har infört flera reformer som gett goda resultat, men mer behövs göras.

Idag är det 200.000 fler som arbetar i Sverige, av dem är ungefär en tredjedel unga. I majoriteten av Skaraborgs kommuner har ungdomsarbetslösheten minskat mellan 2006 och 2012. En viktig orsak till detta är att alliansen halverat kostnaden för att anställa unga under 26 år. Vi har också sänkt restaurangmomsen vilket gynnar många unga som jobbar inom hotell, restaurang och besöksnäring. För att skapa fler vägar till jobb för unga satsar regeringen 8,1 miljarder kronor mellan 2013 och 2016 med bl a stärkt koppling mellan skola och arbetsliv, ökning av antalet utbildningsplatser och förstärkning av nystartsjobben.

Utbildning är avgörande för ungas framtidsmöjligheter, vi har därför reformerat skolan så att den bättre kopplar utbildning med arbetsmarknad än vad som var fallet tidigare. För de som studerar på högskola har vi höjt fribeloppet och studiemedlet. Vi har också utökat antalet studieplatser, exempelvis har Högskolan i Skövde i den senaste budgeten tillförts 13 miljoner för grundutbildningen och nya utbildningsplatser. Yrkeshögskolan har reformerats och så många som 9 av 10 av de som slutför en yrkeshögskoleutbildning hittar jobb ett år efter examen. Vi moderater vill nu gå vidare med ytterligare satsningar och införa yrkesintroduktionsanställningar – de underlättar för unga att få sitt första jobb genom en kraftig lönesubvention och ett handledarstöd. Denna typ av lärlingssystem har visat sig vara en effektiv metod för unga att ta sig in på arbetsmarknaden i t ex Tyskland.

Moderaterna i Skaraborg har dessutom tagit beslut på att driva två frågor som förbättrar unga skaraborgares jobbchanser: bättre villkor för turistnäringen genom sänkt och enhetlig turistmoms och att göra det billigare för unga att ta körkort. Det är viktigt att ungdomar tar körkort för att kunna bo och arbeta i Skaraborg och därför vill vi underlätta ekonomiskt så att fler kan ta körkort och öka sina jobbchanser. Att satsa på ungdomar så att de får utbildning och jobb är absolut en av landets bästa investeringar för framtiden.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Mariestad

Felicia Ivarsson (M)
Muf-ordförande Mariestad

Sandra Magnusson (M)
från Mariestad Styrelseledamot MUF Skaraborg

Lämna ett svar