Miljöpartiets flygskatt hotar 10.000 jobb

 (Foto: sxc.hu)

Nyligen kom positiva siffror från Tillväxtverket om turismen i Sverige: den bidrar till 168.000 arbetstillfällen och dess exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgår till 106,5 miljarder kronor. I Västra Götaland ökar turismen allra mest i Skaraborg. Faktum är att turismen är en av landets snabbast växande näringar och blir allt viktigare för Sveriges ekonomi.

Då 2/3 av de utländska turisterna tar sig till Sverige med flyg är det särskilt allvarligt att Miljöpartiet har föreslagit en flygskatt per enkelresa på 110 kronor inrikes och inom EU, samt på 270 kr utanför EU. En flygskatt skulle vara mycket skadlig för svensk ekonomi och hota minst 10.000 arbetstillfällen, och den skulle dessutom ha mycket begränsad miljönytta. Om det skulle bli dyrare att flyga hit, samtidigt som konkurrensen om att locka turister till sig hårdnar mellan länder så skulle utländska turister välja bort Sverige för andra länder. Då drabbas flygnäringen och även arbetstillfällen inom hotell, restaurang, handel och övrig besöksnäring.

För svenska företag är goda flygförbindelser av stor vikt, 10-15 % av företagens försäljning är beroende av väl fungerande flygförbindelser. Ju bättre utbud av flyglinjer desto större möjligheter till investeringar, nya arbetstillfällen och ökad handel. En flygskatt skulle leda till nedläggningar av linjer och hota svenska företags konkurrenskraft. Utsläppen minskar inte när långväga turister flyger till Norge, Danmark eller Finland istället för till Sverige. MP:s flygskatt motsvarar endast en potentiell utsläppsminskning på 0,002 % av Sveriges totala utsläpp. Redan idag investeras det i nya miljövänliga flygplan med lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp. Framtidens miljöutmaningar möter man inte genom skatter utan genom teknikutveckling.

Sveriges läge i utkanten av Europa gör flygförbindelser mycket viktiga. Om en flygskatt enligt MP:s modell infördes skulle antalet inrikesresenärer minska med ca 1 miljon och antalet utrikesresenärer med ca 2 miljoner enligt siffror från Riksdagens Utredningstjänst och IATA (International Air Transport Association). 3 miljoner färre flygresor skulle medföra mycket negativa effekter på arbetstillfällen och BNP-intäkter. Enligt IATA handlar det om minst 10.000 arbetstillfällen som hotas inom t ex flygbolag, flygplatstjänster, handel och besöksnäring. Till detta kommer åtskilliga miljarder lägre BNP och ett sämre linjeutbud som skulle medföra svagare konkurrenskraft för svenska företag.

MP:s flygskatt hotar den positiva svenska turismutvecklingen, riskerar tusentals jobb varav många är ungdomsjobb och detta utan någon miljönytta.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

En kommentar för “Miljöpartiets flygskatt hotar 10.000 jobb

  1. Letar förtvivlat efter Rut:s utredning som Du åberopar. Den tycks inte finnas. Kan jag få en hänvisning till var den finns och hur jag får del av den. Tack

Lämna ett svar