Lägre turistmoms ger fler arbetstillfällen

 (Foto: sxc.hu)

Turismen är en av landets starkast växande branscher och dess totala omsättning i Sverige år 2011 ökade med 6,4 % till 264 miljarder kronor. I Västra Götaland ökar turismen allra mest i Skaraborg, vilket är mycket positivt. Turismen i Skaraborg omsatte 3,5 miljarder kronor förra året och sysselsatte över 2000 personer.

Besöks- och turistnäringen har alltså hög tillväxt och det är här en stor andel av de nya arbetstillfällena i Sverige skapas. Skaraborg har goda förutsättningar med naturupplevelser, båt- och skärgårdsturism, historia och landsbygdsturism med gårdsbutiker och spännande smakupplevelser. Men momssatserna inom turistnäringen är både många och olika, vilket försvårar för turismföretag att växa.

I vissa fall ska det vara 6 procent, ibland 12 procent och i andra fall 25 procent. T ex har guidade båtturer 6 % moms medan guidade klätter- och kajakturer har 25 % moms. Konferensarrangemang beläggs med moms på 25 %, men momsen för logidelen för samma konferensdeltagare är 12 %. Turismföretag som erbjuder liknande upplevelser får alltså betala vitt skilda momssatser, det uppmuntrar till fusk, arrangerade notor och kan leda till gränsdragningsproblem. Det snedvrider konkurrensen och hotar små turistföretags överlevnad. Olika momssatser medför regelkrångel och onödig byråkrati för turistföretagare. Turistnäringen behöver rättvisa och lika villkor för att den ska kunna fortsätta växa.

En lägre och mer enhetlig momssats skulle underlätta för företag att våga starta och växa utan att behöva tänka på vilka tjänster som belastas med en mer fördelaktig moms. Dagens momssatser för olika verksamheter inom turistnäringen bör harmonieras på en lägre nivå. Det skapar tillväxtmöjligheter och arbetstillfällen i Skaraborg, och underlättar för branschen. Och en ökad turism ger fler arbetsmöjligheter för våra ungdomar.

Vi vill underlätta denna utveckling, därför har moderaterna i Skaraborg beslutat att vi vill att partiet ska arbeta för att momssatserna inom turismnäringen sänks och harmoniseras. Det skulle stärka turismnäringen och bidra till fler jobb och växande företag i Skaraborg.

Sten Bergheden (M) Riksdagsledamot Skaraborg

Charlotte Nordström (M) Kommunalråd Skara

Lämna ett svar