Besök på gårdsbutik

De senaste åren har antalet gårdsbutiker i Sverige ökat, detta är en välkommen utveckling som gynnar småföretagandet och en levande landsbygd. Sten Bergheden (M), europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) och regionpolitiker Joachim Grundin (M) gjorde ett återbesök på familjen Catonis gårdsbutik Smakfullt utanför Skara för att höra hur det gått med att starta upp deras gårdsbutik.  Under besöket på gårdsbutiken blev det samtal kring bl a småföretagares villkor och hur vi kan underlätta för fler gårdsbutiker.

Lämna ett svar