Studiebesök på Dafgårds

Besök på Dafgårds för Sten Bergheden (M), Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt och regionpolitiker Joachim Grundin. Det blev en kort och intressant rundvandring i fabriken, och därefter samtal kring spårbarhet, felmärkning av mat och företagsvillkor.

– Det är avgörande med goda villkor för livsmedelsföretagen, särskilt i Skaraborg som är ett av landets viktigaste livsmedelsområden.

Lämna ett svar