Skaraborg som testområde för gårdsförsäljning?

Sten Bergheden på besök hos företagarna Claes och Annica Wernersson på Qvänum mat & malt tillsammans med Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt, regionpolitiker Joachim Grundin och Vara:s oppositionsråd Gabriella Bosnjakovic.

– Det är tydligt att småföretagare som sysslar med tillverkning av lokalt producerad alkohol vill ha det som i resten av Europa, att folk kommer förbi och gör besök och vill köpa med sig en flaska hem som minne. Claes och Annica får dagligen frågan från besökare om de kan få köpa med sig något, men får tyvärr säga nej. Detta är inte rimligt, det hämmar landsbygdens utveckling och besöksnäringen i Sverige. Ett viktigt steg för att se om gårdsförsäljning är möjligt i Sverige är att göra bl a Skaraborg till testområde för gårdsförsäljning av öl och vin, säger Sten Bergheden (M).

– Det framkom även att svenska myndigheter emellanåt använder sig av övernitiska tillämpningar som hindrar landsbygdsföretagens tillväxt. En landsbygdsföretagare berörs i sitt arbete i stort sett dagligen av 20-25 olika lagar och myndigheter, det är för mycket och gynnar inte svenska företagares konkurrenskraft. Svenska myndigheter måste bli mer företagsvänliga, avslutar Sten Bergheden (M).

 

Lämna ett svar