S glömde skicka med pengar till vägarna

 (Foto: sxc.hu)

Anders Ygeman och Monica Green, båda (S), hävdar att vägarna i Sverige blir allt sämre. Det står dem givetvis fritt att hävda det men varför har inte S av-satt mer pengar än regeringen för detta i sin budgetmotion i så fall?

När Ygeman och Green talar om sex förlorade år för infrastrukturen och att vägarna i Sverige blir sämre kan det vara bra att veta att Socialdemokraterna inte lägger en krona mer än regeringen på drift och under-håll. Inte en krona ytterligare, trots talet om eftersatt underhåll. Det är allmänt känt att socialdemokraterna åkte runt under sitt regeringsinnehav och lovade en massa satsningar, tyvärr glömde man både att skicka med pengar och få ut grävmaskiner.

I Socialdemokraternas budgetproposition från 2006 anslogs 7 069 miljoner till drift och underhåll av vägar. Alliansregeringen har lagt mer pengar på drift och underhåll av vägar varje år sedan dess. I årets budget avsätter alliansregeringen 43 procent mer än vad S någonsin presterade till drift och underhåll av våra vägar. Det motsvarar drygt 3 000 miljoner mer till drift och underhåll jämfört med år 2006 och det måste väl ändå Ygeman och Green hålla med om att detta är mycket pengar. Socialdemokraterna har inte presenterat något annat förslag i sin budgetmotion för 2013.

Det går att se ett mönster i detta. I den nationella planen, för perioden 2004-2015, som lades fram av den socialdemokratiska regeringen, anslogs 87 miljarder för drift och underhåll av de statliga vägarna. För planperioden 2014-2025 lägger alliansregeringen 155 miljarder kronor på drift och underhåll. Det är mycket snack och mindre pengar från Socialdemokraterna.

Är det några som tar ansvar för infrastrukturen så är det Moderaterna och övriga regeringspartier, inte Socialdemokraterna. I oktober förra året presenterade regeringen sin infrastrukturproposition. För perioden 2014-2025 anslår regeringen 522 miljarder kronor till infrastrukturen. Av dessa går 281 miljarder till utveckling av transportsystemet, 155 miljarder till drift och under-håll av väg samt 86 miljarder till drift och underhåll av järnväg.

I mitten av juni ska Trafikverket presentera sitt förslag till nationell plan för regeringen.. Detta skickas sedan ut på remiss. Våren 2014 fastställer regeringen innehållet i den nationella planen för perioden 2014-2025.

Alliansregeringen ärvde ett väg- och järnvägsnät där underhållet var kraftigt eftersatt och det kommer att ta flera år innan vi är i kapp. Nu ser vi framåt och den kommande nationella planen blir en viktig del i det arbetet.

Jan-Evert Rådhström (M) vice ordförande i trafikutskottet
Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg, trafikutskottet

 

Lämna ett svar