Berghedens (M) riksdagsmotion om en översyn av konkurrenssituationen i bussbranschen delvis tillgodosedd

(Foto: sxc.hu)

Regeringen bereder för närvarande förslag för att förbättra konkurrenskraften för de lagliga bussföretagen. Därmed har också Sten Berghedens (M) riksdagsmotion om att se över regelverket för bussbranschen och att kunna stärka konkurrenskraften delvis tillgodosetts. Bergheden (M) välkomnar beslutet och att man nu tar tag i problem med konkurrenssituationen för bussnäringen.

– Det är mycket glädjande att regeringen har hörsammat min motion och att man nu arbetar med att se över de frågor som skapar konkurrensnackdelar i förhållande till andra europiska bussföretag och som begränsar utvecklingsmöjligheterna för svensk busstrafik. Det är ett positivt steg för skaraborgska företag i bussbranschen och för att turismnäringen i Skaraborg kan fortsätta växa, säger Sten Bergheden (M).

Länk till Trafikutskottets betänkande (sida 17): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/TU16/

Länk till Berghedens (M) motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Bussbranschens-konkurrensvillk_H002C261/?text=true

Lämna ett svar