Uppstartsmöte med riksdagens MC-sällskap

Sten Bergheden (M) och riksdagsledamoten Leif Pettersson (S) har i dagarna startat upp ett MC-sällskap i riksdagen. Föreningens syfte är att inhämta information om aktuella MC-frågor om t ex trafiksäkerhet, körkortsfrågor, vägmiljö och MC-körning, besiktning av MC och moped. Riksdagens MC-sällskap kommer att ordna föreläsningar, workshops och utflykter. Uppstartsmötet bjöd på samtal med företrädare för Sveriges Motorcyklister (SMC) och Jarla Trafikskola i Bromma.

Lämna ett svar