Tomma tunnor (s)kramlar mest

 (Foto: sxc.hu)

Socialdemokraterna anklagar alliansen för att inte göra tillräckligt för ungas jobbmöjligheter, och påstår sig ha flera förslag för att minska ungdomsarbetslösheten. Bl a skriver de om olika aktivitetsinsatser för unga. Just detta är mycket talande för socialdemokraternas politik – insatser hellre än riktiga jobb. Insatser som ser till att få bort unga jobbsökande från arbetslöshetsstatistiken är dessutom en socialdemokratisk paradgren. Denna politik bidrog inte till att skapa jobb innan 2006, och kommer inte att göra det idag.

Det är intressant att notera att S-skribenterna ”glömmer” att berätta om den andra delen av deras egna förslag, nämligen finansieringen, vilket innebär fördubblade kostnader att anställa unga och höjd restaurangmoms. Socialdemokraterna förslår att alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna för unga ska avskaffas samt att alliansregeringens sänkning av restaurangmomsen ska rullas tillbaka. Dessa två S-förslag innebär en skattechock på 20 miljarder kronor på just ungas jobbchanser, och ska gå till att höja bidragen för de som inte jobbar.

Socialdemokraterna får gärna förklara hur fördubblade kostnader för företagen att ha unga anställda och mer krångel och mindre marginaler i restaurangbranschen skulle öka ungas jobbmöjligheter. Tror socialdemokraterna på allvar att det blir fler jobb när de föreslår en skattechock på 20 miljarder på just unga?

Till detta kan vi lägga fördubblad bolagsskatt som knappast gynnar företagandet. S vill också införa en lastbilsskatt på 4 miljarder, vem tror att den leder till fler jobb i Sverige om kostnader för lastbilstransporter ökar? Det ökar snarare riskerna för att företagen flyttar från Sverige. Det skulle också vara klädsamt om socialdemokraterna kunde redovisa hur mycket ni är beredda att höja bensin- och dieselskatterna tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet?

Istället för att peka ut några mindre åtgärder från sin tunna skuggbudget bör Socialdemokraterna oroa sig mer över hur deras miljarder i skattehöjningar på företagande, transporter och ungas jobbmöjligheter slår på jobben. Tomma tunnor (s)kramlar mest!

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar