Moderata förbundsstämman i Skaraborg biföll fyra motioner av Sten Bergheden

I helgen hade Moderaterna i Skaraborg sin förbundsstämma. Många motioner hade lämnats in, fem motioner fick stämmans bifall, fyra av dem kom från Sten Bergheden och Moderaterna i Mariestad.
Motionerna från Bergheden (M) som bifölls var följande:
1. Att göra det enklare och billigare att ta körkort genom ett RATT-avdrag, det ökar ungas jobbmöjligheter och är särskilt angeläget utanför storstäderna där man är beroende av bilen.
2. Tydligare regler kring invandringspolitiken.
3. Sänkt och enhetlig turistmoms, för fler jobb i den växande turistbranschen, nya och växande företag och mindre regelkrångel – det skapar nya jobb i Skaraborg och i Sverige.
4. En livsmedelsstrategi som ska bidra till en utveckling av svenskt lantbruk, fler arbetstillfällen inom de gröna näringarna och till en levande landsbygd i Skaraborg.

-Det var mycket glädjande att stämman ställde sig bakom våra förslag och att vi fick ett sådant stöd för  motionerna. Detta är viktiga frågor för tillväxt och fler jobb i Skaraborg, säger Sten Bergheden (M).
Motionerna kommer nu att gå vidare till partiets arbetsgrupper och till Moderaternas partistyrelse.

Lämna ett svar