Socialdemokraterna hotar unga skaraborgares jobbmöjligheter

(Foto: sxc.hu)

Det är mycket glädjande att turismen i Skaraborg ökar mest i hela Västra Götaland. Turismen i Skaraborg omsatte 3,5 miljarder kronor förra året och sysselsatte över 2000 personer. Det växande antalet arbetstillfällen i turismbranschen är ofta jobb som går till unga. Men det är fortfarande svårt för unga människor att få in en första fot på arbetsmarknaden.

Därför har Alliansregeringen halverat arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år och även halverat restaurangmomsen. Idag är det 200.000 fler sysselsatta i Sverige jämfört med år 2006, och turismen växer för varje år med fler arbetstillfällen och nya företag. Tyvärr verkar inte Socialdemokraterna hålla med oss vad gäller vikten av att förenkla för unga att skaffa jobb.

Socialdemokraterna har i sin skuggbudget istället föreslagit en skattechock på 30 miljarder kronor för Sveriges företag. Här ingår att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga och att rulla tillbaka alliansens sänkning av restaurangmomsen, två skattehöjningar på omkring 20 miljarder. Hela två tredjedelar av socialdemokraternas skattechock ska alltså ungdomarna betala. Bara för företagen i Skaraborg skulle kostnaderna att ha unga anställda öka med 474 miljoner kronor.

S vill dessutom använda merparten av sin skattechock till kraftiga bidragshöjningar. Det är ett svek mot Skaraborgs unga och den växande turismnäringen när socialdemokraterna prioriterar höjda bidrag på bekostnad av ungas jobbmöjligheter. Är socialdemokraternas besked till länets unga att bidrag är viktigare än att förbättra ungas möjligheter att skaffa jobb? Hur menar S att deras skattechock på ungdomsjobben ska hjälpa Skaraborgs unga in på arbetsmarknaden?

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lämna ett svar